Veiviser til HMS-regelverket

Hjelpemidler for arbeidstakere

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger.

For å lette arbeidet skal nødvendige hjelpemidler stilles til arbeidstakerens rådighet. Dette forutsetter at arbeidssituasjonene er analysert og risikovurdert.
 

Arbeidsgiver og arbeidstaker må vurdere hjelpemidler i fellesskap

Arbeidsgiveren og arbeidstakerne må i fellesskap vurdere hjelpemidler som finnes på markedet eller som lanseres, og vurdere om det er nødvendig å skaffe disse for å gjøre de fysiske belastninger mindre eller fjerne dem helt.
 

Regulerbarhet viktig for optimal arbeidsstilling

Arbeidstakerne har forskjellig legemsbygning. Innredning og tekniske hjelpemidler må derfor så langt det er mulig, være regulerbare. På denne måten får den enkelte arbeidstaker en naturlig arbeidsstilling. 
 

Hjelpemidlene bør være:

  • lette å bruke og ikke være til hinder for arbeidet
  • utformet med tanke på belastningen de skal redusere
  • tilpasset arbeidstaker som skal bruke dem
  • gitt tilstrekkelig plass slik at de kan brukes funksjonelt
  • lett tilgjengelig etter behov, selv i akutte situasjoner
  • godt vedlikeholdt
  • støysvake
  • vibrasjonssvake

Det skal også gis informasjon, opplæring og mulighet til å trene praktisk på å  bruke hjelpemidlene.

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet