Veiviser til HMS-regelverket

Helseundersøkelse av arbeidstakere ved arbeid med bly og blyforbindelser

Ansatte som er utsatt for bly og blyforbindelser skal ha regelmessig helseundersøkelse.
Helseundersøkelsen skal foretas før arbeidstakeren settes til slikt arbeid.
 
Helseundersøkelsen skal omfatte klinisk undersøkelse og måling av blyinnholdet i blodet.  Måling av blyinnholdet i blod skal utføres hver 3. måned.

Hvis arbeidstaker har så høye verdier av bly i blodet at det er nødvendig med omplassering, skal arbeidstakeren undersøkes av lege.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet