Veiviser til HMS-regelverket

Helseundersøkelse - Oppsamling og behandling av avløpsvann

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere som kan bli eksponert for giftige og helseskadelige stoffer, tilbys helseundersøkelse ved ansettelse og deretter med regelmessige mellomrom.
Arbeidstakere som jobber med håndtering av avløpsvann, kan bli eksponert for giftige og helseskadelige stoffer som kloakkgasser og levende og døde mikroorganismer. Dette kan medføre ulike helseplager samt gi smittefare.
 
Må tilby helseundersøkelse
Arbeidsgiver skal tilby arbeidstaker helseundersøkelse før arbeidet starter og deretter med regelmessige mellomrom. Det er legen som avgjør hyppigheten av kontrollene på bakgrunn av arbeidstakers helse i forhold til de faktorene vedkommende er utsatt for i arbeidet.'
Spesielt må legen være oppmerksom på arbeidstakerens lunge- nevrologiske forhold samt reaksjoner på grunn av biologiske faktorer

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet