Veiviser til HMS-regelverket

Godkjenningsordning for renholdsbransjen

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og de ansatte skal bære ID-kort. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Hvem skal søke om godkjenning?

Tilbyr du eller din virksomhet renholdstjenester i Norge må du søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å drive lovlig. Dette kan du gjøre via altinn.no. Dette gjelder også om du leier ut personer som utfører renholdstjenester, og/eller driver et enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hva må til for å bli godkjent

Du må blant annet dokumentere at virksomheten:

  • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • har fungerende verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om
  •  har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten
  • oppfyller krav i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
  • har en ordning som sikrer arbeidstaker økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS-området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak fra land utenfor EØS-området.

Virksomheten må også være registrert i følgende registre:

  • Enhetsregisteret
  • Foretaksregisteret
  • Merverdiavgiftsregisteret
  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er  pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Kravet til HMS-kort gjelder også om du driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Virksomheter som har søkt om godkjenning, vil få melding fra Arbeidstilsynet om når de kan begynne å bestille HMS-kort fra renholdskort.no.

Hvordan se om du er godkjent eller ikke

På Arbeidstilsynets nettsider finnes det et register over godkjente renholdsvirksomheter. I registeret kan man enkelt finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling, vil også bli lagt inn i registeret.

 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet