Veiviser til HMS-regelverket

Garderober og vaskerom på arbeidsplassen

Det skal normalt være tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn med tilstrekkelig plass til å skifte og henge opp tøy. Dersom forholdene gjør det nødvendig, skal det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy. Som arbeidsgiver skal du også sørge for at det stilles dusj til rådighet for arbeidstakerne dersom arbeidets art gjør det påkrevd å dusje. Er ikke dusj påkrevd, skal håndvask være tilgjengelig.
I tillegg stilles følgende krav til garderober:
  • de skal gi arbeidstakerne mulighet for å låse inn tøyet sitt i arbeidstiden. Der det er nødvendig skal det i tillegg være låsbare avlukker for å sikre mot tap av verdisaker.
  • de skal ha speil og nødvendig antall sitteplasser for skifte av klær og skotøy
  • de skal ha tilfredsstillende ventilasjon.
  • de bør ligge i tilknytning til vaskerom eller være kombinert med vaskerom
  • de bør ikke ha innsyn.
 
Arbeid med stoffer
Arbeidstakere som arbeider med stoffer som:
  • er giftige eller helsefarlige
  • kan medføre smittefare
  • avsetter lukt i tøy og liknende
bør ha garderober for privat tøy og arbeidstøy med vaskerom som er hensiktsmessig plassert.
 
Vaskerom og dusjrom
Det skal være atskilte vaskerom for kvinner og menn, eller atskilt bruk av dem. Dusjrom skal være tilstrekkelig store til at hver arbeidstaker har plass til å vaske seg under forsvarlige hygieniske forhold. Dusjene skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann. I de tilfeller hvor det ikke er påkrevd med dusj, skal vaskerom eller vaskested være utstyrt med håndvask med kaldt og varmt vann.
 
Dersom håndvasker, vaskerom eller dusjrom er atskilt fra garderobene, skal det være lett tilgang mellom dem.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet