Veiviser til HMS-regelverket

Galvanisering - arbeidsmiljøtiltak

Ved galvanisering blir det håndtert spesielt mange helsefarlige stoffer, og som arbeidsgiver må du iverksette nødvendige tiltak.
Galvanisering er metallbelegging ved elektrolyse. I prosessen håndteres spesielt mange helsefarlige stoffer, for eksempel cyanider.

Viktige tiltak:
  • innebygging
  • ventilasjon
  • merking av kar og rør
  • oppsamlingsmuligheter ved lekkasje
  • riktig type verneutstyr     

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet