Veiviser til HMS-regelverket

Fryserom

Som arbeidsgiver skal du sikre at fryserom har tilstrekkelige rømningsveier.
 

Rømningsvei

Alle dører i fryserom skal anordnes slik at de kan åpnes fra innsiden. I tillegg bør det være ekstra rømningsmulighet, da dørene i slike rom kan bli tilfrosset.
Rømningsvei skal være utstyrt med nødlys, tilstrekkelig til å dekke behovet dersom det er svikt i den ordinære belysningen.
 

Nødalarm

Fryserommet bør også utstyres med nødalarm (lys og lydsignal) som kan utløses inne i rommet, og varsle i den øvrige virksomheten. Signalordningen må skille seg fra andre signalordninger i virksomheten.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet