Veiviser til HMS-regelverket

Førstehjelpsrom og -utstyr

Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle steder der arbeidsforholdene gjør det nødvendig.

Arbeidstakere må få opplæring

Et tilstrekkelig antall arbeidstakere skal være opplært i bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes.
 

Puste- og gjenopplivingsutstyr

Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft, skal det også finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste- og gjenopplivingsutstyr.
 

Førstehjelpsrom

Dersom arbeidsplassens størrelse, arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det nødvendig, skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr. I rommene skal det være satt opp en lett synlig førstehjelpsinstruks.
 
Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket, og tilrettelagt for bruk av bårer.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet