Veiviser til HMS-regelverket

Forplantningsskader og arbeidsmiljø

Som arbeidsgiver må du sørge for at det blir vurdert om påvirkninger i arbeidsmiljøet kan gi risiko for forplantningsskader hos arbeidstakerne.
Forplantningsskader er skade på den enkeltes forplantningsevne,
 eller skade/sykdom påført barn som følge av :
 
  • påvirkninger før fødselen 
  • påvirkninger gjennom morsmelken 

På grunnlag av risikovurderingen må du som arbeidsgiver iverksette tiltak. Om nødvendig må du sørge for omplassering av gravide og ammende arbeidstakere, samt menn og ikke-gravide kvinner i forplantningsdyktig alder.

Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre risiko for forplantningsskade.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet