Veiviser til HMS-regelverket

Fôrhøsting

Ved bruk av maursyre skal det brukes verneskjerm eller briller og vernehansker.
Ved etterfylling og utblanding av maursyre må man buke verneutstyr for å unngå etseskader.

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet