Veiviser til HMS-regelverket

Førervern på traktor

Traktorer som veier 500 kg eller mer, skal være utstyrt med førervern som verner føreren og eventuelle passasjerer hvis traktoren velter sideveis eller steiler og velter bakover.
Med førervern menes førerhus, verneramme eller bøyle. Når førervernet blir skadet, må det repareres eller skiftes. Arbeidstilsynet kan gi nærmere informasjon og retningslinjer for dette.
 
Førervern skal være typeprøvd.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet