Veiviser til HMS-regelverket

Forebygging av sykdom og skade ved tungt ensformig arbeid i frisørbransjen

Som arbeidsgiver skal du planlegge og tilrettelegge arbeidsoppgaver slik at uheldige arbeidsstillinger eller ensformig gjentakelsesarbeid unngås. 

For å unngå at noen blir skadet eller syke på grunn av uheldige arbeidsstillinger eller belastninger, må du som arbeidsgiver hele tiden være bevisst på faremomentene. 

Kartlegg situasjonen
Når du kartlegger, vurderer og planlegger for å unngå problemer, bør du i samarbeid med de ansatte :
 • analysere arbeidsstillingene og vurdere om arbeidsplassen er hensiktsmessig innredet.  Også årsaker til at enkelte arbeidstakere eventuelt har pådratt seg skader eller blitt syke tidligere, må vurderes.
 • ta på alvor at arbeidstakere påpeker problemer som kan føre til helserisiko
 • ta på alvor det som fremkommer i samtaler mellom deg og den enkelte arbeidstaker
 • være bevisst på at mennesker har forskjellig toleranse for belastninger.  Toleransen kan variere med styrke, størrelse, forhold mellom ulike kroppsdeler, alder, erfaring og evt. funksjonshemninger.   
 
Eksempler på gode tiltak:
 • arbeidstakeren får opplæring i god arbeidsteknikk
 • gjøre arbeidstakeren bevisst på ulike arbeidsstillinger :

                           - arbeides det med armene over skuldrene? 
                           - arbeides det med løftende armer?
 

 • organisere arbeidet slik at arbeidstakere utfører forskjellige typer arbeidsoppgaver i løpet av arbeidsdagen. Arbeid som binder arbeidstaker til en bestemt arbeidsstilling eller bestemte bevegelser over tid, er uheldig.
 • sørge for nok plass til å få utført oppgavene uten at vridning av kroppen eller vanskelig arbeidsstillinger er nødvendig. Vaskestolene bør for eksempel være plassert slik at det er fri plass rundt.
 • sørge for tilstrekkelig med pauser i løpet av arbeidsdagen
 • sørge for at arbeidstakeren har mulighet til å påvirke sin egen arbeidsinnsats, uten hele tiden å bli styrt av ytre omstendigheter
 • skaffe til veie gode hjelpemidler, for eksempel avlastningsstoler dersom arbeidstakerne har behov for dette

Arbeidsforholdene skal være forsvarlig - også når det gjelder lønnsystemer som prestasjonslønn.  

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet