Veiviser til HMS-regelverket

Forebyggende tiltak mot vibrasjonsskader

Som arbeidsgiver skal du sette i verk forebyggende tiltak mot vibrasjoner som kan føre til ryggproblemer, og nerve- og slitasjeskader i armer og hender.
Vibrasjonsbelastninger må kartlegges og tekniske og organisatoriske tiltak som begrenser eksponeringen, må settes i verk.
 
Skader i hender og armer
Håndholdt verktøy for meisling, kutting, sliping og boring vil ofte overskride grenseverdiene forhånd- og armvibrasjoner ved lengre tids bruk. Dette kan føre til alvorlig helseskade med slitasje, smerte, nedsatt følelse og hvite fingre.
 
Tiltak kan være:
  • bruke vibrasjonsdempet arbeidsutstyr/verktøy
  • redusere eksponeringstid
  • forbedret arbeidsteknikk (eks. ikke bruke mer kraft enn nødvendig)
  • alternative arbeidsmetoder/verktøy
  • vibrasjonsdempende hansker
 
Skader i rygg og nakke
Maskinførere blir utsatt for helkroppsvibrasjoner på grunn av kjøring på ujevnt underlag og håndtering av last. Dette kan føre til slitasje- og belastningsskader i rygg og nakke.
 
Tiltak kan være:
  • vibrasjonsdempende førerhytte og/eller sete
  • dekk/hjul tilpasset underlaget
  • lavere kjørehastighet
  • redusere eksponeringstid
  • utbedring av transportveier

Arbeidsmiljøforskriftene setter grenser for vibrasjoner, krever risikovurdering og forebyggende tiltak. Hvis tiltaksgrensene overskrides, skal helseundersøkelse tilbys, og hvis helsehensyn tilsier det, skal arbeidstakere om mulig omplasseres.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet