Veiviser til HMS-regelverket

Forbud mot nattarbeid for unge arbeidstakere

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige skal som hovedregel ha en arbeidsfri periode mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 eller mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
Bestemmelsene om minst tolv timers fri mellom to arbeidsperioder kan fravikes for lærlinger hvis det er nødvendig for å gjennomføre en praktisk vaktordning i bedriften. Den arbeidsfrie perioden må likevel ikke være kortere enn elleve timer.
 
Arbeidstakere mellom 15 og 18 år som arbeider på lærekontrakt, kan utføre arbeid frem til klokka 24.00 når dette er nødvendig av hensyn til virksomhetens åpningstid. Det er viktig å fremheve at unntaket kun gjelder ungdom med lærekontrakt i bedriften.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet