Veiviser til HMS-regelverket

Fast installert utstyr til løfting og flytting

Fast installert utstyr til løfting av last skal ha nødvendig styrke til å tåle de belastninger som det kan bli utsatt for, og for å ivareta utstyrets stabilitet. Det samme gjelder for utstyrets oppheng og forankring. 
Arbeidsutstyr til løfting av last skal være merket med:
  • den største arbeidsbelastning og eventuelt merkeplate som angir største arbeidsbelastning for hver enkelt løfteposisjon
  • forbud mot personløft når arbeidsutstyret ikke er beregnet for det

Arbeidsutstyr til løfting eller flytting av arbeidstakere skal være laget slik at:
  • innretningene hindrer plattformen og lignende å falle ned
  • arbeidstakeren selv ikke kan falle ned fra plattformen
  • arbeidstakeren ikke kan knuses, klemmes fast eller støtes, særlig på grunn av utilsiktet kontakt med gjenstander
  • arbeidstakeren ikke utsettes for fare, og kan frigjøres fra plattformen i tilfelle utilsiktet driftsstans

Dersom innretningene nevnt under første punkt ikke gir tilstrekkelig sikkerhet på grunn av arbeidsstedets beskaffenhet og høydeforskjeller, skal plattformen sikres ved at det monteres et ekstra tau med forhøyet sikkerhetsfaktor. Tauet skal kontrolleres før hver bruk.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet