Veiviser til HMS-regelverket

Farlige temperaturer - vern av arbeidstaker

Deler av arbeidsutstyr med høy eller svært lav temperatur skal om nødvendig utstyres med vern for å unngå at arbeidstakere berører eller kommer for nær disse delene.
Det skal treffes tiltak for å fjerne enhver fare for skade ved berøring av eller opphold i nærheten av maskindeler eller materiale med høy eller meget lav temperatur.
 
Det skal vurderes om faren for at varme eller meget kalde stoffer kan slynges ut. Er det fare for at det kan skje, skal det treffes tiltak for å hindre det eller eventuelt ufarliggjøre utslyngingen. En risikoanalyse vil avgjøre hvilket vern som er aktuelt i hvert enkelt tilfelle.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet