Veiviser til HMS-regelverket

Endring i bruk av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyr ikke utsettes for endringer som kan medføre at utstyret benyttes til andre arbeider enn forutsatt, eller at det påføres større eller andre belastninger enn forutsatt.
Bruksanvisning fra produsent eller leverandør skal alltid følge med og denne skal alltid følges. I bruksanvisningen må det fremgå klart og tydelig hvordan arbeidsutstyret eller den tekniske innretningen skal benyttes. Hvis endringer gjøres, vil ikke bruksanvisningen gjelde.
 
Arbeidsutstyr er spesielt laget og utformet, og har styrken kun til det som utstyret er ment å bli brukt til. Alle endringer som medfører at det blir et annet produkt, krever derfor egne tester og egen bruksanvisning. Misbruk eller feilbruk er arbeidsgiverens ansvar.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet