Veiviser til HMS-regelverket

Eksplosjonsfare - arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr skal være slik at fare for eksplosjon unngås, enten den blir fremkalt av arbeidsutstyret selv eller stoffer som blir produsert av, brukt eller lagret i arbeidsutstyret.
Hvilket arbeidsutstyr du velger for de ansatte, må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen, de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til. Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv, og vurdere behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr.
 
Eksempel på risikoforhold:
  • eksplosjon i utstyr under trykk eller trykk som oppstår ved utilsiktet blokkering
  • eksplosjoner som oppstår ved varmepåvirkning og antennelse av kjemikalier, gasser, væsker, organisk støv
  • eksplosjoner som oppstår ved sveising av beholdere med brennbart innhold 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet