Veiviser til HMS-regelverket

Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Som arbeidsgiver må du drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegget slik at dette virker som det skal.
For å sikre at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig, er det avgjørende at ventilasjonsanlegget og eventuelle prosessavsug virker som det skal. Ventilasjon vil også bidra til tilfredsstillende lufttemperatur i lokalene.
 
Krav til kontroll og vedlikehold
Som arbeidsgiver må du sørge for riktig drift av tekniske anlegg, tilpasning til endrede behov og regelmessig kontroll og vedlikehold av installasjoner.
 
Krav til kompetanse og opplæring
Ansvarlige for drift og vedlikehold må ha nødvendig kompetanse og opplæring.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet