Veiviser til HMS-regelverket

Dokumentert sikkerhetsopplæring i landbruket

Når du som eier eller driver risikovurderer arbeidsutstyr, og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet, må du påse at utstyret bare brukes av personer som har dokumentert sikkerhetsopplæring.
Dokumentert sikkerhetsopplæring er særlig aktuelt for arbeidsutstyr som:
 • rundballepresse
 • silotalje
 • vedmaskin
 • motorkjedesag
 
Opplæring om ulike områder
Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstakeren har fått kunnskap om arbeidsutstyrets:
 • oppbygging
 • betjening
 • bruksegenskaper
 • bruksområde
 • vedlikehold
 • kontroll

Disse kunnskapene må også kunne dokumenteres. 

Eksempler på arbeidsutstyr der sikkerhetsoplæring er aktuelt:
Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis dersom bruken av arbeidsutstyret medfører stor risiko for skade.

 • arbeidsutstyr for hengende last
 • bærbare kjedesager
 • spikerpistoler
 • boltpistoler
 • hel eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
 • presser, kantpresser og maskiner
 • betongsager
 • høytrykkspyleutstyr
 • krokløftere
 • sveiseutstyr

Listen er eksempler på aktuelt utstyr. Det forutsettes at du som eier eller driver til enhver tid vurderer hvor farlig  utstyret er med hensyn til skade. Opplæring kan gis av deg eller andre som er kompetent til det.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet