Veiviser til HMS-regelverket

CE-merking av maskiner

Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE-merket.
Maskiner nyere enn 01.01.1995 skal være CE-merket. Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE-merket, men må likevel oppfylle alle sikkerhetskravene i maskinforskriften sitt vedlegg 1 samt kravene i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Dersom en maskin, uansett alder, importeres fra land utenfor EU, så skal maskinen samsvarserklæres og CE-merkes.

 

Flere forskrifter

Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som fastsetter krav om CE-merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene.
 

Samsvarserklæring

For maskiner som er tatt i bruk etter 01.01.95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres fra produsent/leverandør med en samsvarserklæring. Med denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften.
 
For alle maskiner skal produsenten gjennomføre en prosedyre for samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk eller omsettes. Hvilken prosedyre du kan bruke avhenger av hvilken maskin du skal produsere, og av om du bruker harmoniserte standarder eller ikke.
 
Maskiner produsert og tatt i bruk før 01.01.95 skal ikke ha følge av samsvarserklæring og CE-merking. Men som eier/arbeidsgiver plikter du å oppgradere maskinens sikkerhetsnivå slik av kravene i vedlegg 1 oppfylles i størst mulig grad. 
 

Konstruksjonsendringer krever ny samsvarserklæring

Konstruksjonsendringer for nye arbeidsoppgaver eller belastninger kan nødvendiggjøre ny samsvarserklæring av den som har utført endringen.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet