Veiviser til HMS-regelverket

Blokkfall og blokkutgliding over jord

Arbeidet skal planleggjast med tanke på dei delane av HMS-planen som gjeld risikoen for blokkfall eller blokkutgliding.

 

Høgda og hellinga på overdekkings- og brytningsfrontar skal tilpassast underlaget, tilstanden til berget og driftsmetodane.

Før arbeidet begynner eller blir teke opp att, skal overdekkings- og brytningsfrontar over anleggsstader eller ferdselsvegar undersøkjast med tanke på laus masse eller lause steinar. Dersom det er nødvendig, skal veggene reinskast.

 

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet