Veiviser til HMS-regelverket

Biologiske faktorar – risiko for arbeidstakarar

Som arbeidsgivar skal du vurdere om dei tilsette er utsette for eksponering av biologiske faktorar (bakteriar, virus, sopp) i det daglege arbeidet.

Muggsopp kan førekomme på trelast og kan gi helseplager fordi soppsporar utviklar seg i store mengder og blir frigjorde til lufta under handtering av materialar.

Det er først og fremst i tørrsorteringsverk på trelastbedrifter dei tilsette kan vere utsette, men òg arbeidstakarar i den vidare behandlinga av trevirket kan bli eksponerte for høge konsentrasjonar av muggsoppsporar.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet