Veiviser til HMS-regelverket

Belysning ved arbeid under jord

Som arbeidsgiver skal du sørge for at belysningen er tilpasset arbeidene som skal utføres og at hver arbeidstaker er utstyrt med egnet lykt.
Du må sette opp nødbelysning av tilstrekkelig kvalitet der personer kan bli utsatt for spesiell fare dersom belysningen svikter. God belysning i gangsoner er viktig.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet