Veiviser til HMS-regelverket

Belastningsskader ved manuelt arbeid - forebygging

I forbindelse med planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger, bruk av maskiner og innredning av lokalene.

 

Arbeidsgivers ansvar

Som arbeidsgiver skal du sørge for en kontinuerlig kartlegging og vurdering av ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet. Muskel- og skjelettlidelser som følge av uheldige arbeidsstillinger og dårlig planlegging av arbeidet, er en utbredt risikofaktor i bransjen.

Psykisk belastning kan gi fysiske plager

Ulike belastninger påvirker hverandre. Psykiske belastninger som tidspress, styrt arbeid, krav til oppmerksomhet, konsentrasjon og presisjon, kan forårsake spenninger i muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen.


Arbeidsgiver må tilrettelegge

Fremoverbøying og vridning av ryggen under løfting kan gi varige ryggskader. Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiveren under planlegging av arbeidsplassen, sørger for at sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger, bruk av maskiner og innredninger av lokalene, blir nøye vurdert. 

Forebyggende tiltak må vurderes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne. Dette gjelder også ved anskaffelse av hjelpemidler, for eksempel løfteutstyr.

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet