Veiviser til HMS-regelverket

Atkomst i arbeidslokaler

Som arbeidsgiver skal du sørge for at atkomsten i arbeidslokalet er sikker.
Det skal være trygg atkomst til alle punkter i produksjonslinja for vedlikehold, ettersyn mv.  Det skal avsettes nødvendig plass for nødvendig arbeidsutstyr på kritiske punkter.
 
Der det er installert personheis for atkomst til teknisk innretning skal følgende krav i maskinforskriften tilfredsstilles:
  • Inntil 3 meters høyde, Vedlegg I, pkt 6.
  • Over 3 meters høyde, Vedlegg IV, pkt 17, hvor teknisk kontrollorgan skal godkjenne arrangementet.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet