Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet

Som arbeidsgiver skal du foreta en risikovurdering av ethvert arbeidsutstyr. Dersom du etter risikovurderingen kommer frem til at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidsutstyret bare benyttes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.
Kravet til sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstaker har fått kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Kunnskapene må kunne dokumenteres.
 
Dokumentert sikkerhetsopplæring kreves for noe utstyr
Uavhengig av din egen risikovurdering, må du gi de ansatte dokumentert sikkerhetsopplæring dersom bruken av arbeidsutstyret medfører en stor risiko for skade. Dette gjelder blant annet følgende utstyr:
 
 • arbeidsutstyr for hengende last
 • personløfter
 • hengestillas
 • trallebaner og maskiner som går eller trekkes i føringer
 •  vinsj og vinsjutstyr
 • traktorer med og uten utskiftbart utstyr
 • mobile maskiner for jord- og skogbruk
 • bærbare kjedesager
 • borerigger for bygg og anlegg
 • spikerpistoler
 • boltpistoler
 • store vinkelslipere
 • betongsager
 • ryddesager
 • høytrykkspyleutstyr
 • mobilt betongpumpeutstyr
 • peleutstyr
 • lekter for bygg og anlegg
 • krokløftere
 • teleskoplaster
 • sveiseutstyr
 • løfteredskap
 • annet farlig utstyr
Listen er eksempler på aktuelt utstyr. Som arbeidsgiver må du til enhver tid vurdere utstyrets farlighetsgrad når det gjelder risikoen for skade. Opplæring skal gis av kompetent person, enten dette er deg som arbeidsgiver eller andre.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet