Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsutstyr for løfting av last

Arbeidsutstyr for løftingen av last skal være montert slik at arbeidstakeren ikke kan utsettes for fare ved at lasten kolliderer med arbeidstakere, beveger seg utilsiktet på en farlig måte eller faller fritt.
Løfting må skje slik at lasten ikke kolliderer med arbeidstakere, beveger seg utilsiktet på en farlig måte eller faller fritt.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet