Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsutstyr - fare for brann og overoppheting

Arbeidsutstyr skal være innrettet slik at arbeidstakeren er vernet mot farer ved overoppheting av eller brann i arbeidsutstyret.
Kartlegg alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling, plassering og bruk av utstyret.
 
Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen, de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til.
 
Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv, og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr.
 
Eksempel på risikoforhold:
 
  • overopphetning eller varme som følge av varmegang i lager
  • blokkerte transport ruller
  • varmegang i elektrisk motor
  • antenning fra sveiseflamme
  • feil ved termostat eller kjølesystem.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet