Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsutstyr - bruk

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne, egner seg for det arbeidet de skal utføre.
Som arbeidsgiver skal du sette i gang tiltak for å fjerne farer forbundet med varme, kulde, støv, eksos, kjemikalier og lignende.
 
Velg riktig utstyr
Velger du riktig arbeidsutstyr, kan du fjerne eller redusere mange farer for skade på liv og helse. Tre hensyn er viktig å ta når du skal velge arbeidsutstyr:
  • arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet
  • plassen hvor utstyret skal brukes
  • arbeidsoppgaven det skal brukes til

Arbeidsgivers ansvar
Som arbeidsgiver må du påse at arbeidsutstyr som skal brukes,  er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker utstyret. Dette gjelder både ulykker, belastningslidelser og påvirkninger som kan føre til helseskader over tid.

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å verne seg mot skader ved bruk av arbeidsutstyr. Som arbeidsgiver er du forpliktet til å begrense farene mest mulig. Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver sørge for skriftlig arbeidsinstruks og treffe de nødvendige tiltak.
Dette gjelder bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn ved normal bruk.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet