Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidstid

Loven setter begrensninger for hvor lang den daglige og ukentlige arbeidstiden kan være, og for når på døgnet arbeidstiden kan plasseres.

Begrepet arbeidstid omfatter både den alminnelige arbeidstiden og overtid.
Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er:
 
  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av sju dager
 
For grupper med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid:
 
  • 38 timer i løpet av sju dager - for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager
  • 36 timer i løpet av sju dager - for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom
Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale, for eksempel 37,5 timer per uke. Den enkelte arbeidstaker kan også ha avtale med arbeidsgiver om redusert arbeidstid.
 
Arbeidstiden som omtales i arbeidsmiljøloven § 10-4, kan også gjennomsnittsberegnes slik at den i en på forhånd bestemt periode, kan variere fra uke til uke, men slik at den i gjennomsnitt ikke overstiger det arbeidsmiljøloven § 10-4 anslår.
 
Les mer om overtid (på regelhjelp.no)
 
 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet