Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidstid for sjåfører

Forskrift om arbeidstid for sjåfører gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere som deltar i transportaktiviteter som omfattes av kjøre- og hviletidsreglene.
Forskriften setter grenser for arbeidstiden totalt, og krever at sjåføren/virksomheten registrerer og dokumenterer all arbeidstid, ikke bare kjøretid. Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvar for å sørge for dette. Arbeidstakere som arbeider til ulike deler av døgnet, skal ha en arbeidsplan.
Avsendere, speditører, leverandører, oppdragsgivere og andre ledd i transportkjeden skal medvirke til at bestemmelsene i forskriften følges.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet