Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidstakers medvirkning

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne tas med på råd ved nyanskaffelser, endringer i prosesser og annet som påvirker deres arbeidsmiljø.
Forebygging av muskel- og skjelettlidelser må skje i samarbeid med arbeidstakerne.
 

Medvirkning på arbeidsplassen sikrer oppfølging

Arbeidstakernes erfaringer er en viktig ressurs som må ivaretas i planarbeidet. Den enkelte bør derfor selv være med på å peke ut endringer som er nødvendige for å bedre forholdene. Dette er viktig for å sikre at tiltakene lar seg gjennomføre og for motivasjonen til å følge dem opp.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet