Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen

Som arbeidsgiver skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr. Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker, uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse.

Ergonomiske prinsipper

"Ergonomiske prinsipper" vil si at alle forhold på arbeidsplassen, så som arbeidsplassens utforming, omgivelser, lysforhold, tekniske hjelpemidler og utstyr, er tilpasset den enkelte arbeidstakers fysiske og psykiske forutsetninger og den oppgaven som skal utføres.
 

Unngå uheldige og unødvendige belastninger

Alle forhold på arbeidsplassen skal utformes slik at den enkelte arbeidstaker er trygg og ikke utsettes for fare for ulykker eller fysiske belastninger som på lang sikt er uheldig. Arbeidsplasser skal utformes slik at statiske belastninger, unødig strekk og vridning av kroppen unngås.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet