Veiviser til HMS-regelverket

Arbeidsmiljøet til studenter og elever

Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd
Arbeidstilsynet fører tilsyn med læringsmiljøet ved universitet og høgskoler.
 
Arbeidstilsynet har også tilsynsansvaret når det gjelder studenter og elever ved folkehøgskoler og fagskoleutdanning.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet