Veiviser til HMS-regelverket

Arbeid i kassaområdet

Som arbeidsgiver skal du tilrettelegge arbeidet ved utgangskassene.
 
Arbeid i en utgangskasse kjennetegnes ved stadig behandling av varer, høyt tempo, tidspress, kundekontakt og håndtering av store pengebeløp.
 
Til tross for opplæring og god tilrettelegging er arbeid i kasseområdet ofte belastende. Selv den beste sittestilling blir en uheldig belastning dersom en blir sittende for lenge.
 
Verdt å tenke på:
  • Gir organiseringen av arbeidet og arbeidsplassens fysiske utforming mulighet for variasjon?
  • Er utgangskassa konstruert slik at den gir tilstrekkelig mulighet for justering og tilpasning til den enkelte?
  • Tas det ergonomiske hensyn ved anskaffelse av utstyr?
  • Er transportsystemet og andre mekaniske deler sikret?
  • Er det nødstopp i forbindelse med transportbånd og bevegelige deler?
  • Er det alarm i kassa?
  • Er arbeidsplassen trekkfri?
  • Er det behagelig temperatur i kassaområdet?
  • Finnes prosedyre for farlige situasjoner som ran?

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet