Veiviser til HMS-regelverket

Arbeid av barn som er under 15 år eller i skolepliktig alder.

Som hovedregel skal barn under 15 år eller som er skolepliktige ikke utføre arbeid.
Barn kan likevel utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid så lenge det ikke går ut over deres sikkerhet, helse, utvikling eller
skolegang. Arbeidstilsynet og foreldre/foresatte må forhåndssamtykke.

Hvis arbeidet er lett kan barn over 13 år kan utføre arbeid som :
  • kontor- og butikkarbeid
  • budtjeneste
  • rydde- og pakkearbeid
  • ombæring og salg av aviser
  • bibliotekarbeid
  • opprydnings- og vedlikeholdsarbeid
  • rengjøringsarbeid
  • arbeid med fisk
  • arbeid på serveringssteder (uten alkoholservering)
Som arbeidsgiver må du sørge for å innhente skriftlig samtykke fra barnets foreldre/foresatte, dersom barnet er under 15 år.
 

Risikovurdering

Du må også vurdere hva slags risiko barnet kan bli utsatt for under arbeidet.
For eksempel om arbeidet kan føre til skader fra kjemikalier eller overbelastning av muskel og skjelettsystemet.
 

Arbeidstid for barn

Hvis barnet er under 15 år eller i skolepliktig alder, kan arbeidstiden ikke være over 2 timer i døgnet på dager med undervisning, og 12 timer i uken med undervisning.
Grensen er 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker.
Arbeidstilsynet kan frita fra dette forbudet etter søknad.
 

Forbud mot nattarbeid

Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 20.00 og kl. 06.00.  Arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 er nattarbeid og er som hovedregel ikke tillatt.

Ferie

Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst to uker i sommerferien.


 

 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet