Veiviser til HMS-regelverket

Alenearbeid

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

 

Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet skal være slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og at sikkerhetshensyn ivaretas.

Å arbeide alene kan være en belastning, og særlig dersom det skulle skje noe uventet. Derfor må det å arbeide alene tas med i kartlegging og risikovurdering av arbeidet.

Det å arbeide alene skal begrenses mest mulig slik at den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten.

Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner, for eksempel ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr.

Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid.

 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet