Veiviser til HMS-regelverket

Tilsyn

Alle virksomheter kan bli kontrollert ved tilsyn. Myndighetene fører i ulik grad aktivt tilsyn med om virksomheter følger offentlige krav. Retten og plikten til å føre tilsyn er plassert hos ulike myndigheter gjennom ulike lovbestemmelser eller delegeringsvedtak.

Tilsyn gjennomføres både for å kontrollere at reglene følges og for å veilede virksomhetene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilsynsetatene som deltar på Regelhjelp.no prøver å koordinere sine tilsynsaktiviteter slik at virksomheter slipper å få tilsyn til ulike tider. Etatene har også til dels felles arbeidsmetoder. Hvert år samordnes rundt 400 av de tilsynene som varer over flere dager.

De ulike etatene utfører tilsyn på ulike måter, ut fra hvilket lovverk de skal forvalte.

Les mer om virksomhetens rettigheter ved tilsyn.

Hvordan foregår tilsynene :

 

Les om Arbeidstilsynets tilsyn

Les om Miljødirektoratets tilsyn

Les om Næringslivets sikkerhetsorganinsasjons (NSOs) tilsyn

Les om Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskaps (DSBs) tilsyn

 

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet