Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt farlige produkter

Produsent, importør eller omsetter av produkter skal gi melding til tilsynsmyndighetene hvis han eller hun vet eller burde vite at produktet utgjør en uakseptabel risiko for helseskade eller miljøforstyrrelse.
Du skal melde fra til tilsynsmyndigheten om betydelig risiko som du får kjennskap til eller som du burde kjent til. Meldingen skal inneholde opplysninger om hvilke tiltak som er iverksatt. Meldingen skal sikre myndighetene kunnskap for håndhevelse av gjeldende regler. 
 

Tilsynsmyndighet

  • Miljødirektoratet når det gjelder kjemiske egenskaper og støy
  • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) når det gjelder alle andre egenskaper. DSB er koordinerende myndighet for RAPEX – myndighetenes informasjonssystem om farlige produkter. Produkter omfattet av meldeplikten i lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester vil også være omfattet av RAPEX.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet