Veiviser til HMS-regelverket

HMS-erklæring

Krav til leverandører

Norge har forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. Bedrifter som ønsker å selge noe til det offentlige, skal sende med en HMS-erklæring sammen med tilbudet.

 

Hvorfor egenerklæring?

Det offentlige stiller krav til leverandørene om at skatter og avgifter er innbetalt og at regler for helse, miljø og sikkerhet er overholdt. Dette gir en signaleffekt om at leverandører ikke skal kunne skaffe seg konkurransefordeler ved å bryte generelle lover og regler. Dette bidrar også til å sikre at den leverandør som velges ut har evne og vilje til å overholde sine forpliktelser.


Send sammen med tilbud

HMS-erklæringen skal sendes sammen med tilbudet, og det er adgang for oppdragsgiver til å opprette et register over leverandører som allerede har levert inn slike attester, for eksempel i tidligere konkurranser.

 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet