Veiviser til HMS-regelverket

Ansvar for at virksomheten følger gjeldende krav

Som ansvarlig for virksomheten plikter du å sørge for at de reglene som gjelder for virksomheten blir fulgt.
 
Selv om du plasserer oppgavene hos andre, er ansvaret fortsatt ditt. Du blir heller ikke fri for ansvar selv om en ulovlig tilstand ikke blir avdekket eller påpekt av myndighetene ved tilsyn eller godkjenning.
 
Hvem som er den ansvarlige for en virksomhet kan variere alt etter hvordan virksomheten er organisert. Det kan for eksempel være arbeidsgiver, eier av virksomhet eller eier eller bruker av bygning. Hvem dette er avhenger av selskapsrettslige eller andre privatrettslige regler.

 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet