Veiviser til HMS-regelverket

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.
Den som vil gjøre seg næring av å drive et serveringssted, har ansvaret for å påse at det er gitt serveringsbevilling før stedet åpnes for publikum.
 
Vedkommende blir også bevillingshaver. Bevillingshaver kan være en fysisk person eller en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap.
 

Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.
 
Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.
 

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget. Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el. skal du normalt ha bevilling.
 
Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.
 

Hvor sender du søknaden?

Du sender søknad om serveringsbevilling til den kommunen hvor serveringsstedet ligger eller vil ligge.
 

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må være skriftlig, og den må inneholde
 
  • navn og adresse på den som står økonomisk ansvarlig for driften av serveringsstedet
  • lokaliseringen eller adressen til serveringsstedet
  • navn og adresse på daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
  • dokumentasjon på at daglig leder har gjennomført en etablererprøve og
  • skatteattest for den som står økonomisk ansvarlig for driften av serveringsstedet
I tillegg kan kommunen kreve at dere legger fram
  • leiekontrakt
  • finansieringsplan
  • driftbudsjett og
  • likviditetsbudsjett

Hvem gjelder serveringsbevillingen for?

Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet og den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. Du kan ikke overdra serveringsbevillingen til andre. Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søkes om ny bevilling for det nye stedet. Du kan ha flere serveringsbevillinger.
 

Hvor lenge varer en serveringsbevilling?

I motsetning til skjenkebevilling, som kun gis for inntil fire år av gangen, gjelder serveringsbevillingen uten tidsbegrensning.

Du har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

 

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet