Veiviser til HMS-regelverket

Om bransjer, næringskoder og organisasjons-nummer

All informasjon på Regelhjelp.no er bransjevis organisert, og bransjene er definert i forhold til Standard for næringsgruppering (SN2007/NACE).
 

 

Se oversikt over alle bransjer på regelhjelp.no her. 

Standard for næringsgruppering (NACE) er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.
 

NACE-kodene

NACE-kodene er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer NACE-koden på laveste nivå. Bransjeangivelser på Regelhjelp.no kan omfatte NACE-koder på et høyere nivå.

I Standard for næringsgruppering er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.  Alle foretak er registrert i Enhetsregistret i  Brønnøysundregistrene, og identifiseres ved hjelp av et organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer enhetene entydig, og tildeles ved nyregistrering i Enhetsregisteret.
 

Forholdet mellom foretak og bedrift

Et foretak kan omfatte flere enheter dersom de har virksomhet med ulik geografisk lokalitet og/eller driver virksomhet innen ulike næringer av noe omfang. Med "lokalt adskilt" menes geografisk adskilt/ulike adresser. Dette betyr at hvis en enhet driver virksomhet på to eller flere ulike adresser, skal det registreres en bedrift for hver adresse. Dette gjelder selv om det er i samme kommune eller i samme by.
 
Dersom foretaket driver virksomhet innen ulike næringer deles det inn i flere enheter dersom virksomheten innen de ulike næringene er av et visst omfang. Her må hver bransje sysselsette minst 5 personer (10 personer innenfor industrinæringene). Disse enhetene kalles bedrift.
 
Foretak som har flere virksomheter, dvs. bedrifter, kalles flerbedriftsforetak. Bedrifter i flerbedriftsforetak har et eget organisasjonsnummer som skal benyttes ved bl.a. rapportering av antall ansatte til Rikstrygdeverket. Den enkelte bedrift er i likhet med foretak registrert med egen næringskode.
 
Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet