Veiviser til HMS-regelverket

Kontakt oss

Spørsmål om nettstaden
Har du spørsmål eller kommentarar, ring oss, eller send oss e-post, faks eller brev. Vi håper denne nettstaden vil bli nyttig for verksemdene. Målet er å unngå ulykker, helseskadar og skadar på miljøet.

Saknar du tema eller informasjon, håper vi du seier frå.
Du kan rette spørsmål og synspunkt til redaksjonen.
 
Adresse:  Arbeidstilsynet, Statense hus, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Spørsmål om regelverket
Har du spørsmål til lovverket eller krava som gjeld ditt føretak, ta kontakt med den etaten som er oppgitt som tilsynsorgan. Kven det er, finn du ut når du går inn på emnesidene. Er du usikker, ta kontakt med redaktøren.

Kven kan hjelpe med internkontroll?
Om du ikkje finn nok informasjon her, kan du også ta kontakt med den bransjeforeininga du tilhøyrer. Private konsulentar tar også på seg oppdrag.
Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet