Veiviser til HMS-regelverket

Formelle krav for å drive serveringsvirksomhet

For å drive et serveringssted må du være myndig, ha tilknytning til Norge og ikke være under konkursbehandling.

Serveringsloven har ikke begrensninger på eierskap med hensyn til alder, umyndiggjøring og statsborgerskap, men for å være daglig leder for et serveringssted må du være myndig, ha tilknytning til Norge og ikke være under konkursbehandling.

Enkeltpersonforetak:

I tillegg til at virksomheten må ha serveringsbevilling, må du som eier
 
  • være myndig (ha fylt 18 år og ikke være umyndiggjort)
  • ikke være under konkursbehandling
  • dersom du er utenlandsk statsborger, ha oppholdstillatelse i Norge og fått D-nummer

Ansvarlig selskap med solidarisk og delt ansvar:

I tillegg til at virksomheten må ha serveringsbevilling må alle fullt ansvarlige deltakere i et ansvarlig selskap
  • være myndige (ha fylt 18 år og ikke være umyndiggjort)
  • ikke være under konkursbehandling
  • dersom de er utenlandske statsborgere, ha oppholdstillatelse i Norge og fått D-nummer

Aksjeselskap:

I tillegg til at virksomheten må ha serveringsbevilling, må
  • samtlige medlemmer av styret være myndige
  • minst halvparten av styremedlemmene og daglig leder bo i Norge

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet