Veiviser til HMS-regelverket

Strålevern

Strålevern og radioaktiv forurensning

Krav til bransjer når det gjelder strålekilder i hele kjeden fra innførsel, tilvirkning, besittelse, bruk og annen håndtering, til kassering og avfallsdisponering. Inneholder også krav som skal hindre forurensing fra radioaktive stoffer.

Regelverket skal bidra til reduksjon av negative effekter av eksponering av mennesker og miljø fra strålekilder. Du kan også finne informasjon om regler knyttet til strålevern under kategoriene Arbeidsmiljø og Miljørettet helsevern.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet