Veiviser til HMS-regelverket

Industrivern

Virksomheter som driver industriell produksjon, og som har 40 eller flere sysselsatte, skal ha en egenberedskap – et industrivern.

Industrivernet skal bestå av kvalifiserte personer som er utstyrt for og øvd i å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene begrenses. Med uønskede hendelser menes personskader, brann, utslipp og eventuelt andre sikkerhetsrelaterte hendelser.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon