Veiviser til HMS-regelverket

Forbrukertjenester

Kravene skal forebygge helseskade, herunder sørge for at forbrukertjenester er sikre. Kategorien inneholder informasjon om regelverk som skal sikre at forbrukertjenester ikke er farlige for forbrukere og andre.
 
Under søkefeltet ser du hvilke bransjer som får regelverksinformasjon om forbrukertjenester.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap