Veiviser til HMS-regelverket

El-sikkerhet

Kravene i denne kategorien er knyttet til elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr, unntatt radiotelegraf og radiotelefon. Kravene skal sikre at elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Hvilke krav stiller regelverket til elektrisk utstyr?

Elektrisk utstyr skal være i en slik tilstand at det i bruk ikke frembyr fare for liv, helse eller materielle verdier. Kravene gjelder for den som eier, bruker og utfører (dvs. monterer og vedlikeholder) elektriske anlegg. Det stilles også krav til den som produserer, importerer, omsetter, markedsfører, merker eller bruker elektrisk utstyr.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap